Metoda i poziomy nauczania

W Instituto Espa?ol Barcelona stosujemy metodę nauczania języka hiszpańskiego, zgodną z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ESOKJ, opracowanego przez Radę Europy. Poniżej opis każdego z 6 poziomów zaawansowania, jakie stosujemy w Instituto Espa?ol Barcelona.

Po ukończeniu nauki na tym poziomie będziesz rozumiał i potrafił używać codzienne zwroty oraz tworzyć proste zdania. Będziesz umiał przedstawić siebie oraz innych, poprosić o informacje dotyczące miejsca zamieszkania, znajomych, posiadanych rzeczy, a także udzielić tych informacji. Będziesz w stanie porozumieć się z osobą mówiącą po hiszpańsku powoli i wyraźnie, chętną do pomocy.

Po ukończeniu nauki na tym poziomie zrozumiesz często używane zdania i zwroty związane z ważnymi elementami życia codziennego (podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, robienie zakupów, interesujące Cię miejsca i zajęcia, itp.). Będziesz umiał w prosty sposób, przy użyciu typowych zwrotów porozmawiać na tematy codzienne, a także opowiedzieć, skąd pochodzisz, czym się zajmowałeś, jakie jest Twoje otoczenie itp.

Po ukończeniu nauki na tym poziomie zrozumiesz główne punkty wypowiedzi i tekstów dotyczących znanych Ci pojęć, sytuacji, takich jak praca, szkoła, dom. Będziesz umiał porozumieć się w typowych sytuacjach komunikacyjnych z osobami spotkanymi np. w podróży. Będziesz w stanie formułować proste wypowiedzi na interesujące Cię tematy, opisywać swoje doświadczenia, emocje, pragnienia, aspiracje, a także pokrótce uzasadniać swoje opinie i przedstawiać plany.

Po ukończeniu nauki na tym poziomie zrozumiesz główne wątki bardziej złożonych tekstów i wypowiedzi, dotyczących zarówno pojęć konkretnych, jak i abstrakcyjnych, a także zagadnień technicznych z zakresu Twojej specjalizacji. Będziesz mógł swobodnie i płynnie porozumieć się z osobą, której językiem ojczystym jest hiszpański oraz formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi, zarówno w mowie, jak i na piśmie, na różnorodne tematy. Bez problemów wyjaśnisz swoje stanowisko w sprawach ogólnych, rozważając za i przeciw różnych rozwiązań.

Po ukończeniu nauki na tym poziomie zrozumiesz różnorodne obszerne teksty, wyłapując w nich pewne niuanse i ukryte znaczenia. Będziesz wypowiadać się płynnie i swobodnie, bez jakichkolwiek oznak wysiłku, z łatwością dobierając słowa i wyrażenia. Będziesz efektywnie korzystać z języka hiszpańskiego w kontaktach towarzyskich, w sytuacjach związanych z nauką i pracą. Będziesz w stanie tworzyć czytelne, prawidłowo zbudowane, bogate w szczegóły teksty dotyczące złożonej problematyki, prawidłowo posługując się zasadami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Po ukończeniu nauki na tym poziomie z łatwością zrozumiesz praktycznie wszystko to, co przeczytasz czy usłyszysz. Będziesz w stanie odtworzyć i streścić informacje z różnych źródeł, pisanych lub mówionych i przedstawić je w sposób spójny. Będziesz wypowiadać się swobodnie i płynnie, precyzyjnie różnicując niuanse znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach komunikacyjnych.